Van bevlogen stad tot slimme spijker

Inhoud Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat de voorschriften die tot nu toe zijn opgenomen in:
• Het Bouwbesluit 2003 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling.
• Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).
• Paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels.
• Alle (418) gemeentelijke bouwverordeningen.

Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw besluit is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren.
0,3906 seconds