Van bevlogen stad tot slimme spijker

Bureau

De Twee Snoeken is ontstaan uit het architectenbureau van Gerard Wijnen, dat in 1961 in ’s-Hertogenbosch is opgericht. Na personele uitbreiding verhuisde het bureau naar een voormalig pakhuis met de naam ‘De Twee Snoeken’. In 1979 werd de maatschap Architectenbureau Wijnen en Senders gevormd. Toen in 1986 ook Hans Semeijn onderdeel ging uitmaken van de maatschap en Gerard Wijnen op termijn zou uittreden, is de naam van het pand overgenomen. Hiermee was De Twee Snoeken een feit.

In 1992 volgde een nieuwe ontwikkeling met het ontstaan van De Twee Snoeken Automatisering. Op basis van de opzet van een eigen bureaubibliotheek met CAD-plaatjes, ontstond de ASD-tekenmethodiek. ASD was het begin van de ontwikkeling van een complete softwareoplossing voor architectenbureaus. Daarbij werd, binnen het verband van Het Digitale Huis, samengewerkt met andere softwarehuizen in de bouw.

De verzelfstandiging van De Twee Snoeken Bouwplantoets en De Twee Snoeken Communicatie in het eerste decennium van 2000, markeerde de gestage uitbreiding en verdere specialisering van De Twee Snoeken. In 2011 ontstond er ook een nieuw samenwerkingsverband met KPN onder de naam BouwConnect, met als doel de doorontwikkeling van de eerste BIM-bibliotheek in Nederland. Onze softwareontwikkelaars brengen architectuur en ICT echt bij elkaar in WoonConnect. Deze online-applicatie op basis van interactieve 3D modellen biedt mogelijkheden om bouwkundige projecten (renovatie en nieuwbouw) op een compleet nieuwe manier aan te pakken.

Inmiddels zijn we dus uitgegroeid tot een groot multidisciplinair software- en ontwerpbureau in de bouw. In ons pand in het centrum van ’s-Hertogenbosch vind je architecten, interieurarchitecten, bouwkundigen, bouwfysici, softwareontwikkelaars en grafisch vormgevers die integraal met elkaar samenwerken. De medewerkers van De Snoeken zijn enthousiast en gedreven. In een creatieve sfeer werken we hard aan het bereiken van onze doelen.

De bedrijfsfilosofie van De Twee Snoeken is erop gericht om de integrale werkwijze en multidisciplinaire aanpak nog verder handen en voeten te geven. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kennis en diverse expertise die ons bedrijf rijk is.
0,4072 seconds