Loading...

Van Bevlogen Stad tot Slimme Spijker

Van meubel, interieur, gebouw, straat, buurt, wijk, dorp, stad tot samenleving: u kunt ervoor terecht bij De Twee Snoeken. Wij zijn een team van circa 100 ontwerpers, technici, kostendeskundigen, bouwfysici, ict’ers en communicatiedeskundigen die  staan voor een integrale aanpak van kleinschalige aanpassingen in uw woning tot grootstedelijke opgaven zoals aardgasloze wijken, dorpen en steden. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid bouwen we sinds 1961 samen aan betere woningen en gebouwen, prettiger straten, leukere buurten, fijnere wijken, leefbare steden en gemeenten. We zijn verbindend, verantwoordelijk en bevlogen.

We doen het samen

Vanuit de overtuiging dat optimale oplossingen in de gebouwde omgeving komen vanuit een brede kijk, is in de loop der jaren een volstrekt uniek en hecht team gesmeed. Wij hebben samen oog voor esthetiek, techniek, kosten, duurzaamheid en communicatie. Maar niet alleen binnen ons team zoeken we de breedte op. Bij alle opgaven zoeken we ook de samenwerking met specialisten van andere bedrijven en organisaties, maar vooral ook met opdrachtgevers en bestuurders, gebruikers, bewoners en omwonenden. Succesvol vormgeven aan een 21ste-eeuwse samenleving die voor grote uitdagingen staat als verduurzaming en zorg – en waarbij de oplossingen het liefst ook nog mooi, betaalbaar en comfortabel zijnvraagt om maximale betrokkenheid van alle partijen.

We doen het slim

Ons breed en goed ingespeeld team bestaat al ruim 50 jaar en is al ruim 30 jaar met softwareontwikkeling bezig. De opgedane kennis en ervaring is vastgelegd in diverse instrumenten die wij zelf inzetten bij onze projecten, maar die ook kunnen worden ingezet door andere partijen. De slimme spijker staat symbool voor het brede en gevarieerde instrumentarium dat we ontwikkelen voor deze partijen: van fabrikanten van bouwproducten, over architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwers, ontwikkelaars en corporaties tot gemeenten.

 

Dit mooie instrumentarium etaleren we voor u in drie hoofdgroepen: