Van bevlogen stad tot slimme spijker

Wat is BIM

BIM staat voor Bouw Informatie Model (of Building Information Modeling). BIMmen is 'virtueel bouwen'. We maken een digitaal prototype van een gebouw, zodat we dat gebouw kunnen bekijken en controleren, voordat er een steen gelegd wordt. Alle controleberekeningen, toetsen, etc. koppelen we aan het gebouwmodel. 

BIM is een werkmethode
BIM staat echter vooral voor een werkmethode, want ook afspraken over welke gegevens wanneer in welke vorm geleverd moeten worden, maken een belangrijk onderdeel uit van BIM. Het werken volgens een BIM-systematiek vereist een structureel andere aanpak bij het vastleggen van het ontwerp. De software is ondersteunend aan het geheel, maar zeker van belang! 

BIM garandeert eenduidige informatie
De BIM gedachte is dat alle documenten (tekeningen, begrotingen, bestekken, rapporten, berekeningen, enzovoort) vanuit dat model worden gegenereerd. Dat betekent dat alle informatie eenduidig op één plaats aanwezig is. Er kunnen dus geen misverstanden ontstaan over verschillende definities van bouwdelen. Dat voorkomt fouten en langs elkaar heen werken.

BIM is niet alleen 3D
BIM wordt nogal eens verward met 3D. Een 3D-model is echter nog geen BIM-model. Bouwdelen moeten namelijk identificeerbaar zijn (wat is het?) en van informatie worden voorzien (geometrie, kosten, materiaal, producteigenschappen, onderhoudsgegevens, et cetera). Een goede bibliotheek is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een efficiënt BIM-project.
0,3906 seconds