Van bevlogen stad tot slimme spijker

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. Het keurmerk maakt onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij nieuwbouw werkt het keurmerk voor de gehele woonomgeving, inclusief maatregelen aan de woning. Voor bestaande bouw richt het keurmerk zich op drie afzonderlijk te certificeren niveaus: de woning, het wooncomplex en de woonomgeving.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaat uit eisen en aanbevelingen. Om aan het politiekeurmerk te voldoen moeten alle eisen worden gehaald. Aanbevelingen zijn niet verplicht.

De Twee Snoeken heeft ruime ervaring met dit keurmerk en kan projecten toetsen aan het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor een project kunnen wij zowel de eisen als de aanbevelingen beoordelen en brengen we oplossingsgericht advies uit.

Alle bevindingen worden vastgelegd in een overzichtelijke rapportage en afgestemd met de verschillende partijen binnen het ontwikkeltraject van het project.

5-2.jpg
0,4219 seconds