Van bevlogen stad tot slimme spijker

ABC-lijst

Woningontwerpen worden getoetst aan de Technische ABC-lijst van Woningborg om een waarborgcertificaat te kunnen krijgen. In de Technische ABC-lijst van Woningborg zijn ervaringen met het toetsen van plannen, het inspecteren van bouwplaatsen en het herstellen van gebreken of schade verwerkt. Ook inzichten, ontleend aan diverse bindende adviezen en arbitrale vonnissen, zijn verwerkt in deze lijst. Bij een aantal onderwerpen worden ten opzichte van het Bouwbesluit aanvullende eisen gesteld.

De Twee Snoeken toetst plannen gedurende de loop van het project aan aanvullende eisen, aandachtspunten en adviezen uit de Technische ABC-lijst. Als onafhankelijk bureau kunnen wij ook een second opinion verzorgen.

Alle bevindingen worden vastgelegd in een overzichtelijke rapportage en afgestemd met de verschillende partijen binnen het ontwikkeltraject van het project.
0,4082 seconds