Van bevlogen stad tot slimme spijker

City Change Center (CCC)

Het City Change Center (CCC) is een netwerk van personen en instellingen, die allen het besef delen dat een gezamenlijke aanpak van stedelijke problemen veel krachtiger is dan de optelling van de individuele slagkracht bij elkaar.

In november 2007 werd in ’s-Hertogenbosch het CCC opgericht. In deze stichting werken een groot aantal culturele instellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven en overheidsinstellingen samen, om gezamenlijk een bijdrage aan een betere stad te kunnen leveren. Een overzicht van de kernpartners vindt u hier.


ccc-2.jpg

De Twee Snoeken heeft ook het logo voor het CCC ontworpen.
0,4219 seconds