Van bevlogen stad tot slimme spijker

Quickscan regelgeving

We kunnen u op het gebied van bouwplantoetsing in iedere fase van dienst zijn. Onze specialisten hebben ruime ervaring met de begeleiding van uw project van initiatief tot gebruiksvergunning. Al in de ontwerpfase kunt u winst behalen door eventuele ontwerpfouten, vanwege een onjuiste interpretatie van de bouwregelgeving, te voorkomen. In overleg worden de uitgangspunten van het Programma van Eisen van de opdrachtgever en overheidsinstanties vastgelegd. Deze uitgangspunten, waaronder de gebruiksfunctie indeling, gelden als maatstaf voor de toetsing.

De Quickscan richt zich op het monitoren en vastleggen van afwijkingen op de vooraf vastgestelde uitgangspunten. Vaste toetsingen die worden uitgevoerd in de Quickscan betreffen de ontwerpgevoelige eisen, zoals aanwezigheid en omvang van verblijfsgebieden, daglichttoetreding, ontvluchting en brandcompartimentering. In een snelle toets zal, ten behoeve van de energieprestatie-berekening, een aantal energieconcepten opgesteld worden. Uit ervaring blijkt dat de keuze voor één van de energieconcepten in dit stadium van het project leidt tot een efficiënter proces.

Deze producten/diensten van De Twee Snoeken zijn wellicht ook interessant voor u:

0,4063 seconds