Van bevlogen stad tot slimme spijker

BIM

De Twee Snoeken heeft twee BIM-pijlers:
• Uitvoeren van BIM Projecten in de bouwpraktijk
• Ontwikkeling van Bouwsoftware

BIM-ontwikkeling en de BIM-praktijk vloeien dus samen bij De Twee Snoeken.
Alle kennis die is opgedaan in het automatiseringstraject, zetten wij direct in bij onze eigen bouwprojecten. Vanuit deze praktijk wordt de softwareontwikkeling op haar beurt bijgestuurd. Softwareontwikkeling en BIM-praktijk gaan hand in hand. 

Met de realisering van de Bouwconnect Bibliotheek, het Communicatie Platform en WoonConnect staan we aan de wieg van een BIM-revolutie!

Samenwerken
Integraliteit staat bij De Twee Snoeken voorop, zowel in ons projectontwerp als in de ontwikkeling van bouwsoftware. Al in de eerste fase van een bouwproject wordt intensief samengewerkt tussen de verschillende interne disciplines en externe partners. Het toepassen van BIM is een logische stap in de continue kwaliteitsverbetering waar wij naar streven. Doordat we onze kennis op het gebied van BIM, architectuur en techniek combineren, worden bouwprocessen slim, snel en efficiënt doorlopen. Eenduidigheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn gewaarborgd, voor de gehele levensduur van een gebouw. 

BIM Management
BIM vraagt om een andere visie op projectmanagement. Daarom zijn 12 van onze medewerkers eind 2010 opgeleid tot BIM-manager. De BIM-manager beheert het model en de procedures, maakt (teken)afspraken, voert clash-controles uit en coördineert de informatiestromen. Met het door ons ontwikkelde communicatieplatform kan de uitwisseling van informatie binnen het team bovendien op een gestructureerde en transparante wijze plaatsvinden. 

0,3906 seconds