Wijkinnovatie

Het renoveren van woonwijken gaat al jaren over veel meer dan alleen het bouwen van duurzame huizen en woningen. Sport-, ontmoetings- en groenvoorzieningen, kortweg het faciliteren van de sociale cohesie en het woongenot van de bewoners in een wijk zijn van toenemend belang. Alle partijen die in dit bereik iets doen, hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid hier integraal naar te kijken.

In het afgelopen decennium heeft De Twee Snoeken diverse instrumenten ingezet om woningbouwverenigingen, (zorg)instellingen en locale overheden te helpen het DNA van woonwijken te bepalen en de prioriteiten inzichtelijk te maken. Hierbij kijkt De Twee Snoeken uitdrukkelijk naar oplossingen die betrokkenheid van de bewoners vergroot, de creativiteit in de bewoners losmaakt en slimme oplossingen samen met de bewoners mogelijk maakt.

Wat wijkinnovatie voor uw organisatie kan betekenen? De Twee Snoeken helpt u graag dit in kaart te brengen.