Bouwsoftware en BIM

De Twee Snoeken is initiatiefnemer van Het Digitale Huis, een samenwerkingsverband van systeemhuizen die bouwkundige software maken. Het doel van deze samenwerking is de ontwikkeling van een Bouw Informatie Model (BIM) voor de Nederlandse bouw. Meer algemene informatie over BIM vindt u in deze brochure.

Het gebouwmodel van Het Digitale Huis is het centrale ‘zenuwcentrum’ van verschillende bouwkundige programma’s. Via dit knooppunt kunnen die programma’s met elkaar communiceren en onderling gegevens uitwisselen. Ontwerpers, tekenaars, toetsers, bestekschrijvers en kostendeskundigen kunnen zo met hun softwarepakket BIMmen en werken aan een gemeenschappelijk projectmodel.

Een vitale rol in dit digitale gebouwmodel speelt het softwarepakket Arkey-ASDBIM en de centrale kennisdatabase, de BouwConnect Bibliotheek (voorheen Digitale Bouw Bibliotheek). Meer informatie over Arkey-ASDBIM leest u in de brochure.

BIMmen met Digitale Huis software is mogelijk dankzij de intelligente informatie die in deze bibliotheek is opgeslagen, bestaande uit: technische informatie over bouwdelen/producten/materialen, bouwfysische informatie, CAD, bestekteksten, prijzen en informatie over wet- en regelgeving in de bouw.

In 2010 zijn De Twee Snoeken en KPN Getronics een samenwerkingsverband, genaamd BouwConnect, aangegaan om de BouwConnect Bibliotheek versneld door te ontwikkelen tot dé informatiestandaard voor de Nederlandse bouw. Daarnaast ontwikkelt BouwConnect ook een portal om de communicatie tussen partijen in de bouw te optimaliseren. Voor meer informatie over BouwConnect verwijzen we u naar de link in het menu aan de rechterzijde.