Normworm

De Digitale Huis Toetsingsmodules vormen een integraal analysemodel waarin Bouwbesluit 2012, NEN2057 en NEN7120 zijn opgenomen. Met deze software toetst u bouwplannen aan de belangrijkste eisen op het gebied van bouwfysica en oppervlaktegebruik en Bouwbesluit 2012. 

De toetsingsmodules zijn gekoppeld aan de nieuwe versie van de BouwConnect Bibliotheek (BCB). Deze database bevat alle objecten met alle informatie die u nodig heeft in het analysemodel, zoals ruimtes, gebieden, functies en bouwdelen (wanden, kozijnen, enzovoort).

Het basismodel waarop de modules werken, is gekoppeld aan uw CAD-tekeningen of BIM-model. Op dit moment zijn beschikbaar:
▪ Basismodel
▪ Module 1: Gebieden en Bouwfysica
▪ Module 2: EPG
▪ Module 3: Brandveiligheid

In de toekomst zullen op ditzelfde model meer toetsen worden ontwikkeld, zoals milieuprestatie en opvang- en doorstroomcapaciteit. U bent dus verzekerd van een efficiënte en geïntegreerde manier van werken die bovendien volledig is toegesneden op BIM!

In alle fasen van het ontwerp rekenen de Toetsingsmodules plannen razendsnel door, dankzij de tekenkoppeling. Fouten worden meteen zichtbaar gemaakt en toegelicht. De bijbehorende regelgeving (o.a. Bouwbesluit) kan bovendien direct worden geraadpleegd.

Bekijk hier de brochure of ga naar de website van Het Digitale Huis.