Bouwregelgeving

We kunnen u op het gebied van bouwplantoetsing in iedere fase van dienst zijn. Onze specialisten hebben ruime ervaring met de begeleiding van uw project van initiatief tot gebruiksvergunning. 

Al in de ontwerpfase kunt u winst behalen door eventuele ontwerpfouten, vanwege een onjuiste interpretatie van de bouwregelgeving, te voorkomen. In overleg worden de uitgangspunten van het Programma van Eisen van de opdrachtgever en overheidsinstanties vastgelegd. Deze uitgangspunten, waaronder de gebruiksfunctie indeling, gelden als maatstaf voor de toetsing.