Duurzaamheid

in goede aarde boxtel.jpg


 Energie-nul woningen In goede aarde, Boxtel

Bij het streven naar duurzaamheid kiest De Twee Snoeken voor een integrale aanpak.
Indien in alle fasen van het ontwerp duurzaamheid een rol speelt, dan ontstaat ‘logische duurzaamheid’.
 
Dat begint al bij een slim architectonisch concept, waarin van meet af aan rekening wordt gehouden met de oriëntatie, vorm en materiaalkeuze van het gebouw. Door een juiste aanpak bij het creëren van gevelopeningen, ontstaat logische duurzaamheid. Aanvullend kunnen innovatieve installatietechnieken toegepast worden om energie te besparen.
 
Bij het streven naar duurzaamheid zoeken we altijd naar een optimale combinatie van architectonische en energieverantwoorde kwaliteiten van een gebouw.

oss duurzaamheid.jpg
 Gemeentehuis Oss: Integratie van duurzaamheid in het architectonisch concept

De Twee Snoeken heeft ervaring met verschillende concepten en methodieken, waaronder:
-          GPR-Methodiek, methodiek op basis van punten;
-          Trias Energetica, beproefd concept gericht op energie;
-          Cradle to Cradle, concept waarbij een ‘levend’ gebouw ontstaat.
Hierin is het mogelijk om meerdere concepten te combineren of juist één of meerdere speerpunten uit de concepten toe te passen. Afhankelijk van de wensen en het ambitieniveau van de opdrachtgever.
 
Bij aanbestedingen kunnen architectenbureaus, die vragen hebben op het gebied van duurzaamheid en energievraagstukken, met ons een samenwerkingsverband aangaan. Door het toenemend belang van duurzaam bouwen, heeft u met ons deskundig advies een verhoogde kans om geselecteerd te worden, zeker in het geval van Europese aanbestedingen.