Van bevlogen stad tot slimme spijker

GPR berekening

De GPR-methodiek is gebaseerd op een puntensysteem. Wij gebruiken hiervoor GPR Gebouw, ontwikkeld vanuit een uitgesproken visie op duurzaamheid. Duurzaamheid is volgens de methodiek het creëren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting. Het maximaliseren van kwaliteit gaat over gezondheid, gebruikswaarde en omgeving, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het minimaliseren van problemen als het broeikaseffect, uitputting van voorraden en verlies aan biodiversiteit.
 
GPR Gebouw geeft inzicht in kwaliteit en milieubelasting van beleid tot bouw. Snel, eenvoudig en accuraat. Ook geeft de methodiek inzicht in de duurzaamheid van een gebouw, gebruikmakend van de meest recente methodes en ontwikkelingen. Na invoer van de gegevens worden prestaties zichtbaar op de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per module verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10. Uniek is de toepassing voor bestaande bouw: deze applicatie geeft inzicht in de kwaliteitsverbetering van een beoogde ingreep.
 
6.jpg
Energie-nul woningen in Veldhoven

Deze producten/diensten van De Twee Snoeken zijn wellicht ook interessant voor u:

0,3906 seconds