Woonzorgcomplex - Besoyen Waalwijk


In de woonwijk Besoyen in Waalwijk staat de leefbaarheid erg onder druk door het verouderde woningbestand en een hoog leegstands- percentage. Daarom hebben de gemeente en woningcorporatie Casade besloten om de wijk te herontwikkelen. De Twee Snoeken is gevraagd de vernieuwingen vorm te geven.

Het plan Besoyen van ruim 28.000 m2, bestaat uit de deelplannen De Pastorie, De Poort en De Kasteellaan. De Twee Snoeken is in dit total-engineeringproject aangewezen als BIM-manager en coördineert het hele BIM-proces. We werken daarbij intensief samen met aannemer Sprangers, constructeur van der Laar en installateur HEK.

Vanaf de schetsontwerpfase hebben we gewerkt met 3D modellen. Zo kregen de opdrachtgever en gebruikers een perfect inzicht in de functionaliteit en de vorm van de ontwerpen. Het ontwerptraject is inmiddels afgerond en de uitvoering van het eerste deelplan is in volle gang.
Visualisaties: De Twee Snoeken

toon meer informatie