BCB Regelgeving


De BCB (BouwConnect Bibliotheek) Regelgeving is een programma waarmee de wet- en regelgeving in de bouw kan worden geraadpleegd. Het programma ontsluit alle relevante (wet-) teksten, onder meer die van het Bouwbesluit. Via filters en intelligente links in de teksten, kan snel informatie over een specifiek onderwerp worden gevonden.

De BCB Regelgeving is een onderdeel van de BouwConnect Bibliotheek, maar kan ook als aparte module gebruikt worden. De download van laatste softwareversie vindt u onder de rubriek Support.