Digitale Huis Toetsingsmodules


De Digitale Huis Toetsingsmodules vormen een integraal toetsingspakket waarin Bouwbesluit 2012, NEN2057 en NEN7120 zijn opgenomen. Met deze modules kunt u gebieden-, daglicht-, energieprestatie-, geluidwering gevel-, ventilatie-, spuicapaciteit- en brandveiligheid-berekeningen uitvoeren. Binnenkort worden ook de toetsen voor milieuprestatie, opvang- en doorstroomcapaciteit toegevoegd.
Klik hier voor de brochure.

Op dit moment zijn beschikbaar:
▪ Basismodel
▪ Module 1: Gebieden en Bouwfysica
▪ Module 2: EPG
▪ Module 3: Brandveiligheid

De Toetsingsmodules zijn geïntegreerd in de BouwConnect Bibliotheek en maken gebruik van een centraal basismodel. Dit basismodel is gekoppeld aan uw CAD-tekeningen of BIM-model. De Digitale Huis Toetsingsmodules zijn een doorontwikkeling van de Normworm (bouwplantoetsing) en de Brandmodule (toetsing brandveiligheid). 

Ga voor meer informatie en video's naar software.tweesnoeken.nl. De  laatste versie van de Toetsingsmodules vindt u onder de rubriek Support.