Beeldkwaliteitplan - Waalwijk


We hebben een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de wijk Besoyen in Waalwijk. Hierin worden de waardevolle kenmerken en kwaliteiten van het gebied in beeld gebracht. We hebben in het plan een heldere nieuwe identiteit gegeven aan het gebied in de bestaande omgeving. Het beeldkwaliteitplan geeft een samenhangend pakket van intenties, aanbevelingen en richtlijnen voor het veiligstellen, creëren en verbeteren van de beeldkwaliteit voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied Besoyen.

Dit plan is gemaakt in samenwerking met Houtman+Sander landschapsarchitectuur.