Drents dorp - Eindhoven


Drents Dorp maakt deel uit van het Eindhovense stadsdeel Strijp. De wijk is opgedeeld in vier delen, deelgebied A vormt het NW-kwadrant. In dit deelgebied wordt een deel van de woningen gerenoveerd. Het andere deel wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw, met behoud van het stratenplan. 

Deelgebied A wordt in ZO- richting begrensd door de Halvemaanstraat, in NW-richting door de Lochemstraat, in NO- richting door de Koenraadlaan en in ZW-richting door de Apeldoornstraat. De twee laatstgenoemde lanen maken onderdeel uit van het centrale assenkruis. Vanuit de Halvemaanstraat wordt Drents dorp ontsloten door de Zutphenstraat en de Needestraat. Aan de N- en W-zijde wordt de wijk begrensd door een groene zone, waarin plaats wordt gemaakt voor een woonpark en een multifunctionele zone. Aan de westzijde worden sportvoorzieningen gerealiseerd. Na de renovatie van de woningen aan de Ruurlostraat en de Groenlostraat worden er 129 nieuwe woningen gebouwd, ontworpen door De Twee Snoeken. Binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan is gezocht naar een eigentijdse detaillering en grote mate van woningdifferentiatie op het gebied van grootte, breedte, kapvorm en indeling van de plattegrond. 

Bekijk de 3D film van dit project.