Meerhoven - Veldhoven


In Veldhoven is door De Twee Snoeken een plangebied voor 111 woningen ontworpen met een eigentijdse knipoog naar de karakteristiek van een tuindorp. Er zijn 54 hofwoningen met een luchtige veranda gerealiseerd om een gezamenlijk binnenhof. Bij de 43 cirkelwoningen spelen het dakvlak met de lage goot, de verbijzondering van dakkapellen en de ritmering in de gevelwand door de introductie van grotere kopwoningen een beeldbepalende rol. Langs de Meerstraat aan de rand van het park staan 8 bijzondere drive-in woningen. De 6 twee onder een kap woningen aan de zuidrand vormen een afronding van het plangebied De Mirre.

Stedenbouwkundige opzet
Aansluitend op de waaiervormige wegenstructuur zijn er een aantal assen in het plangebied gecreëerd waaraan posities van woningen en woonblokken een verbijzondering hebben gekregen. Deze stedenbouwkundige structuur van het plangebied wordt versterkt door de uitwaaierende groenstructuur. De aanplant van bomen volgt de gebogen belijning en de groene hoven geven een dynamisch en levendig beeld aan de Meerstraat. De samenhang tussen stedenbouw en landschapsinrichting vormen de overgangen tussen de verschillende woningtypen.