Upgrade Centrum - Helmond


Eind jaren tachtig vond in de historische binnenstad van Helmond de eerste aanzet tot stadsvernieuwing plaats, rondom het Ketse Gangske. Vervolgens heeft het kernwinkelgebied vanaf 2004, in ruim vijf jaar tijd, een ware metamorfose ondergaan. 

De Twee Snoeken heeft het plan Naar een sfeervol Helmonds centrum ontwikkeld. Deze publicatie deed dienst als het Beeldkwaliteitsplan, waarin alle cosmetische en sfeerbepalende elementen waren vastgelegd. Na het in beeld brengen van de vormgeving is, met medewerking van vele winkeliers en onder leiding van projectontwikkelaar Jan Verspaget, fasegewijs een intensieve cosmetische upgrade van het kernwinkelgebied gerealiseerd. Nagenoeg alle panden zijn verfraaid of gedeeltelijk vernieuwd. In de openbare ruimten zijn veel oorspronkelijk ontsierende elementen vervangen door fraaie sfeerbepalende eigentijdse toevoegingen.

Foto's: Norbert van Onna