Van bevlogen stad tot slimme spijker

Bouwregelgeving

Bouwbesluit 2012 van kracht 
Het nieuwe Bouwbesluit is sinds 1 april 2012 definitief van kracht. We beschikken nu over één set technische voorschriften over (ver)bouwen, gebruiken en slopen. Dat moet ons werk een stuk overzichtelijker maken!

Door de uniformering zijn verschillende voorschriften gewijzigd. Ook zijn de regels aangepast aan Europese ontwikkelingen. Meer informatie onder Bouwbesluit 2012.

titelafbeelding_vromnew.jpg     1 juli 2012
Sinds 1 juli 2012 zijn de Voorschriften voor veilig onderhoud in werking. Deze voorschriften hebben betrekking op veiligheidsvoorzieningen die getroffen moeten worden tijdens onderhoud op en aan een gebouw. Bijvoorbeeld tijdens het schilderen of het reinigen en repareren van daken, goten, gevels et cetera.

Ook de EPG voor nieuwbouw is van kracht sinds 1 juli 2012. Meer informatie vindt u onder Bouwbesluit 2012.

Bouwregelgeving
We kunnen u op het gebied van bouwplantoetsing in iedere fase van dienst zijn. Onze specialisten hebben ruime ervaring met de begeleiding van uw project van initiatief tot gebruiksvergunning.

Al in de ontwerpfase kunt u winst behalen door eventuele ontwerpfouten, vanwege een onjuiste interpretatie van de bouwregelgeving, te voorkomen. In overleg worden de uitgangspunten van het Programma van Eisen van de opdrachtgever en overheidsinstanties vastgelegd. Deze uitgangspunten, waaronder de gebruiksfunctie indeling, gelden als maatstaf voor de toetsing.

Deze producten/diensten van De Twee Snoeken zijn wellicht ook interessant voor u:

0,3906 seconds