Van bevlogen stad tot slimme spijker

Betrokken

betrokken.gif


De gebouwde omgeving is meer dan alleen de fysieke ruimte waarin mensen leven. 
Het heeft een directe relatie met het welbevinden van mensen in die (stedelijke) ruimte. De (belevings)kwaliteit van wijken en steden bepaalt mede de leefbaarheid. Te weinig aandacht hiervoor resulteert in allerlei (sociale) problematieken in wijken. De Twee Snoeken is zich bewust van deze samenhang, voelt zich betrokken bij dit sociale aspect van het bouwen en doet hier onderzoek naar met verschillende wijkverbeteringsprojecten.

Met behulp van communicatiemiddelen en software streven wij naar een verbetering van de communicatie binnen de gehele bouwkolom. Tijdens ontwerpprocessen doen wij onderzoek naar de beste manier waarop we zowel ontwerpteamleden, opdrachtgevers als derden kunnen betrekken bij het ontwerp. Dit doen we bijvoorbeeld door interviewtechnieken te ontwikkelen en brainstormsessies te organiseren. Hiermee vergroten we het draagvlak en daarmee de duurzaamheid van het plan. Zo zet De Twee Snoeken zich op meerdere fronten in voor een betere bouwwereld.

0,3887 seconds