Van bevlogen stad tot slimme spijker

Advisering

Door de enorme diversiteit aan projecten hebben wij in de loop der jaren veel kennis opgedaan, met betrekking tot bouwregelgeving. De kennis delen we graag met u en daarom beperken we ons niet alleen tot het toetsen aan Bouwbesluit, maar richten ons ook op zaken als:
 
Model Beheersbaarheid van Brand
Advisering brandveiligheid bestaande gebouwen
Brandoverslag berekeningen
Ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden
• Bezonningsstudies
• Planbeoordeling op basis van GIW, Politiekeurmerk, ABC-lijst
0,4219 seconds