Van bevlogen stad tot slimme spijker

Brandveiligheid bestaande gebouwen

Sinds november 2008 gelden landelijke voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Met de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) vervallen de gemeentelijke voorschriften en geldt er één landelijke set aan voorschriften.

De Twee Snoeken controleert de bestaande voorzieningen, zoals vluchtwegaanduidingen, blusmiddelen, compartimentering en brandmeldinstallaties aan de hand van de NPR 6059 Brandscan bouwwerken. Deze NPR is een hulpmiddel om bestaande bouwwerken op een eenduidige manier te kunnen inspecteren ten aanzien van brandveiligheid. Een onderlinge vergelijking van de actuele staat van brandveiligheid van bouwwerken (benchmarking) is daarmee mogelijk.

De resultaten van de brandscan worden in een overzichtelijke rapportage weergegeven met voorstellen voor verbeteringen. Hiermee worden eventuele tekortkomingen inzichtelijk voor de gebouwbeheerder en kunnen aanpassingen uitgewerkt worden.

Deze producten/diensten van De Twee Snoeken zijn wellicht ook interessant voor u:

0,4043 seconds